Alcoholverslaving is een steeds groter wordend probleem in onze samenleving. Het is belangrijk dat mensen met een alcoholverslaving de juiste hulp krijgen om te herstellen. Maar wat is nu precies de rol van verslavingszorg bij het behandelen van een alcoholverslaving? In deze blog bespreken we de verschillende stappen die verslavingszorg neemt om mensen te helpen bij het overwinnen van hun alcoholverslaving.

Hoe wordt een alcoholverslaving behandeld

De eerste stap bij het behandelen als je verslaafd aan alcohol bent is het vaststellen van de ernst van de verslaving. Dit wordt gedaan door middel van een intakegesprek. Hierbij wordt gekeken naar het alcoholgebruik, de lichamelijke en psychische gezondheid, en de omstandigheden waarin iemand leeft. Op basis hiervan wordt er een behandelplan opgesteld.
Een belangrijke stap bij het behandelen van een alcoholverslaving is het afkicken. Dit kan op verschillende manieren worden gedaan. De meest bekende manier is via een klinische opname, waarbij de patiënt gedurende een aantal weken in een afkickkliniek verblijft. Er wordt dan gewerkt aan het afkicken van de verslaving en het ontwikkelen van nieuwe gewoontes en vaardigheden. Maar ook een ambulante behandeling behoort tot de mogelijkheden, waarbij de patiënt thuis blijft wonen en een dagbehandeling volgt.

Terugvalpreventie en nazorg

Naast de afkickfase is er ook aandacht voor het voorkomen van terugval. Dit kan worden gedaan door middel van cognitieve gedragstherapie, waarbij wordt gewerkt aan het aanleren van nieuwe denk- en gedragspatronen. Ook wordt er aandacht besteed aan het opbouwen van een sociaal netwerk en het vinden van zingeving in het leven. Zo wordt de kans op terugval aanzienlijk verkleind.

Een ander belangrijk aspect bij de behandeling van een alcoholverslaving is de nazorg. Dit houdt in dat er ook na de behandeling nog contact blijft tussen de patiënt en de behandelaar. Dit kan zijn in de vorm van nazorggesprekken, maar ook door middel van ondersteuning bij het vinden van werk of wonen. Zo wordt voorkomen dat iemand na de behandeling weer terugvalt in de oude gewoontes.

Behandeling van alcoholverslaving

Verslavingszorg speelt een belangrijke rol bij het behandelen van een alcoholverslaving. Door middel van een intakegesprek wordt de ernst van de verslaving vastgesteld, waarna er een behandelplan wordt opgesteld. Belangrijke stappen in het behandelen van een alcoholverslaving zijn het afkicken, het voorkomen van terugval en nazorg. Door deze stappen te doorlopen, krijgen mensen met een alcoholverslaving de juiste hulp om te herstellen en weer een gezond leven op te bouwen.
Als je meer wilt weten, kun je online zoeken bijvoorbeeld cacnverslavingszorg.nl